Germà Aire | Ball del cel

Eng

‘Ball del cel’ are songs created during the day
to be listened during the day.
Llum dolça i ardent. Claror suau.

Photography: Alba Yruela i Rafa Castells

Esp

‘Ball del cel’ son canciones creadas de día
para ser escuchadas de día.
"Llum dolça i ardent. Claror suau."

Fotografía: Alba Yruela i Rafa Castells

Cat

‘Ball del cel’ són cançons creades de dia
per a ser escoltada de dia.
"Llum dolça i ardent. Claror suau."

Fotografia: Alba Yruela i Rafa Castells