Traçabilitats

Eng

Sama wins. Getting emotional reinventing ceramics, getting inspired by those insignificant things. By everything and nothing. Remembering in detail the origin and history of each and every of the captured pieces as an inspiration for the creations.

From nature to art, from art to nature. The collection of the whole one life. Hard, fragile and translucent. Just like porcelain. Enjoying peeling peas as if it was the last thing she does on Earth.

United by the intuition and hers 'nineteenth' sense.
1960 thanks.

Esp

El diseño nace con el objetivo de convertir el catálogo en una pieza más de porcelana,
acercar al espectador al imaginario de la ceramista Sama Genís, a su libreta de artista,
y trasladar su cajón de sastre al papel. Blanca, frágil y traslúcida como la porcelana.

A partir de un índice central de 50g translúcido, nos endosamos a su taller como por un mapa de semillas. Simtria y efecto espejo. En cada doble página podemos descubrir aquellos pequeños objetos que la inspiran, formal o conceptualmente. Estructura de 4 palas desplegables, juntadas manualmente con hilo visto y sin utilizar cola. Portada con Fedrigoni Stucco Tintoretto 320g con silueta de la obra representativa en golpe en seco. La bolsa que lo empaqueta es la que utilizan las monjas de Vic, ciudad natal de la artista, para vender el pan de ángel.

Cat

El disseny parteix amb l'objectiu de convertir el catàleg en una peça més de porcellana,
apropar a l'espectador a l'imaginari de la ceramista Sama Genís, a la seva llibreta d'artista, i traslladar el seu calaix de sastre al paper. Blanca, fràgil i translúcida com la porcellana.

A partir d'un índex central de 50g translúcid, ens endinsem al seu taller com per un mapa de llavors. Simetria i efecte mirall. En cada doble pàgina podem descobrir aquells petits objectes que la inspiren, formal o conceptualment. Estructura de 4 pales desplegables, unides manualment amb fil vist i sense l'ús de cola. Portada amb Fedrigoni Stucco Tintoretto 320g amb perfil de l'obra representativa amb cop en sec. La bossa que l'empaqueta és la que utilitzen les monges de Vic, d'on és ella, per a vendre el pa d'àngel.